top of page
shutterstock_1873822279_edited.jpg

Orchid Feeding & After Care

Feeding

Orchids are notoriously weak feeders and a solution of one-quarter to half strength orchid fertilizer is all most plants need.

A blend 30/20/20 is best for plants potted in a bark mix, as the bark will neutralise the nitrogen and a blend of 20/20/20 mix for most other orchids.

There are two types of feed, each formulated for a particular task:

  • Orchid Bloom – to maximize flowering.

  • Orchid growth – to encourage vigorous growth.

Women's gloved hands prune and transplan
Gardener hand with scissors pruning orch

Krmení

Orchideje jsou notoricky slabá krmítka a řešení rostlinného hnojiva o čtvrtině až polovině síly je vše, co většina rostlin potřebuje.

Zloženie: 100% bavlna.

Směs 30/20/20 je nejlepší pro rostliny hrnkové ve směsi kůry, protože kůra neutralizuje dusík a směs směsi 20/20/20 pro většinu ostatních orchidejí.

Zloženie: 100% bavlna.

Existují dva typy krmiv, každý formulovaný pro konkrétní úkol:

  • Orchid Bloom - pro maximalizaci kvetení.

  • Růst orchidejí - pro podporu intenzivního růstu.

Po kvetení

  • Květy a pochvy mrtvé hlavy, ale dávejte pozor, abyste nepoškodili pseudobulbu, odkud rostlo květenství.

  • Phaleanopsis, květinový hrot vyrostl mezi listy na těle rostliny, měl by být zkrácen na palec místa, kde se objevil.

bottom of page